+38 (073) 465-32-27

Звоните из любого города Украины и мы поможем подобрать нужную деталь

ГЛАВНАЯ КАК РАБОТАТЬ ДОСТАВКА КОНТАКТЫ ПОСТАВЩИКАМ
Вход Регистрация Забыли пароль? Запрос по VIN Оформить заказ Новости История Производители Общий каталог Автошины Диски колесные Каталог ВАЗ Лампи Osram Каталог Novline Правила возврата товара

Регистрация нового клиента

Мобильный телефон *
логин (не менее 6 символов)
пароль
проверка пароля
ФИО *
Электронная почта
Введите код на картинке *
captcha
Я согласен с указанными условиями

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. На підставі Замовлення, яке є невід'ємною частиною Договору, Продавець продає Покупцю Товар.

2.2. Для оформлення Замовлення Покупець повинен зареєструватися на сайті TEHNO-BOX.com.ua (надалі – «Сайт»), вказати свою організаційно-правову форму, назву юридичної особи, контактні дані, бажаний спосіб доставки тощо. Порядок роботи з Сайтом, його можливості та сервіси вказано в розділі «Як Працюємо» на Сайті.

2.3. Інформація про Товар знаходиться на Сайті та може бути уточнена Покупцем у Продавця.

2.3.1. Товар підбирається і замовляється виключно за Кодом, при цьому найменування Товару не ідентифікує Товар. Єдиною ідентифікаційною ознакою Товару є каталожний номер виробника (далі – «Код»).

2.3.2. Товар може бути підібраний Покупцем самостійно за відомим Кодом або за електронним каталогом, або Продавцем шляхом запиту з Сайту у формі запиту підбору Коду товару.

2.3.3. На Сайті Покупець знайомиться з переліком Товарів за Кодами, виробниками, цінами, строками надання Товару тощо.

2.3.4. Усі пропозиції надання Товару представлені на Сайті, і є пропозиціями партнерських складів Продавця, знаходяться на цих складах і придбаються Продавцем виключно на підставі Замовлення, для передачі Покупцю.

2.4. Строки надання Товару є середньостатистичними і відраховуються згідно графіку поставки вказаного на Сайті в робочих днях після оплати за Товар і до моменту надходження Товару до офісу Продавця.

2.4.1. Вказані строки виконання Замовлення на Сайті є основними строками виконання Продавцем.

2.4.2. Якщо з причин, які не залежать від Продавця, виконання Замовлення неможливе на протязі основного строку, Продавець застосує додатковий строк, який становить не більше 30 (тридцяти) робочих днів з моменту спливу основного строку.

2.4.3. Виконання Замовлення Продавцем протягом додаткового строку є належним виконанням Замовлення та не потребує погодження з Покупцем.

2.4.4. Замовлення оформлюється на Сайті шляхом виконання певних послідовних дій на Сайті, або Продавцем у офісі продажу.

2.5. Замовленням є зареєстрований за датою та номером рахунку документ, який містить перелік Товарів за Кодами, їх кількість, вартість за одиницю Товару, загальну суму, спосіб передачі та інші необхідні умови купівлі-продажу і є додатком до Договору.

2.5.1. Оформлене і відправлене електронним засобом зв'язку на сайті Замовлення є підтвердженням згоди Покупця з умовами даного Договору

2.5.2. Договір передбачає продаж Товару виключно за індивідуальним Замовленням Покупця.

2.5.3. У випадку розірвання Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від Договору, у Продавця виникають фінансові втрати, пов’язані зі зберіганням і продажем Товару іншим особам.

2.6. Сторони погоджуються з правом Продавця на компенсацію зазначених втрат за рахунок авансового платежу Покупця за Замовлення.

2.6.1. Товар може бути оригінальним та неоригінальним, що підтверджується наявністю на Товарі та/або пакуванні Коду деталі і логотипу автовиробника. Такі види Товару як кріпильні елементи, деякі з видів ущільнень не підлягають маркуванню та можуть надаватися без пакування і будь-якої ідентифікаційної інформації, але при цьому відповідає своєму призначенню, а його якість - стандартам якості відповідної категорії Товару.

2.6.2. Комплектом вважається певний набір Товарів, які поставляються спільно і доповнюють один одного, призначені для спільного використання .

2.7. Комплекту виробник призначає єдиний Код

2.8. Товари, що входять у комплект як його складові частини, обміну або поверненню підлягають тільки у складі повного комплекту.

2.8.1. Умови купівлі-продажу визначаються по кожному окремому Товару при оформленні Замовлення, а саме: найменування, виробник, Код, середньостатистичний строк поставки Товару, кількість, ціна за одиницю та сумарна вартість.

2.8.2. Виконання Замовлення починається після отримання Продавцем 100% авансового платежу, у день оформлення Замовлення або у наступний робочий згідно графіку вказаного на сайті.

2.9. Загальним строком виконання Замовлення є найбільший строк поставки Товарів, що складають Замовлення.

2.10. Відправку Товару по території України транспортними компаніями Продавець здійснює на прохання і за рахунок Покупця.

2.11. При оформленні замовлення Покупець узгоджує з Продавцем спосіб доставки «Транспортною компанією» та необхідність страхування Товару при перевезенні.

2.12. Продавець не несе відповідальність за пошкодження Товару під час його перевезення транспортною компанією на адресу Покупця.

2.13. По факту відправки Товару інформація Відправки, а саме - назва транспортної компанії, номер транспортної декларації та дата відправлення вказується на Сайті.

2.13.1. Замовлення може бути виконаним повністю, анульоване або виконаним частково.

2.13.2 Анулювання або часткове виконання Замовлення можливе у випадку коли обраний Покупцем Товар з певного партнерського складу Продавця (за певними умовами - строк постачання, виробник, ціна), на момент надходження авансового платежу є відсутнім на даному складі і не може бути поставлений з причин, що не залежать від Продавця.

2.13.3. У випадку анулювання Замовлення, або анулювання частини Замовлення, при наявності аналогічних пропозицій, Покупець може замовити Товар за іншими умовами (з іншого партнерського складу Продавця).

2.13.4. Часткове виконання Замовлення не розповсюджується на Товар, який є складовою частиною комплекту.

2.1.4. Часткове виконання Замовлення у випадку відсутності Товару який не є складовою частиною комплекту, не може бути приводом для відмови Покупця від отримання виконаної частини Замовлення.

2.14.1. В момент фактичної передачі Товару Покупцю або перевізнику, Замовлення вважається виконаним (повністю або частково). Зобов’язання Продавця при передачі комплекту вважаються виконаними з моменту передачі всіх Товарів, що становлять комплект.

2.14.2. В момент передачі Товару Покупцю, або перевізнику Право власності на Товар, ризики його випадкового знищення та пошкодження переходить від Продавця до Покупця.

2.14.3. Контакти між Сторонами здійснюється переважно електронним способом.

2.14.4. Стан і хід виконання Замовлення відображається на Сайті у «Особистому кабінеті» Покупця. 2.14.15. Покупець має можливість отримувати інформацію щодо змін у Замовленні та іншої інформації, налаштувавши оповіщення в даних реєстрації, за допомогою повідомлень електронною поштою.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Продавець зобов'язаний:

3.1.1. Надавати інформацію про Товар, умови купівлі-продажу, консультувати Покупця щодо роботи з Сайтом на його прохання тощо.

3.1.2. Відповідно до умов Замовлення та даного Договору, передати Покупцю Товар.

3.1.3. Здійснювати оповіщення Покупця про стан і хід виконання Замовлення, згідно п. 2.14.5 даного Договору.

3.1.4. Не здійснювати без ініціативи Покупця поставку аналогічного Товару, за іншими умовами виконання у випадку анулювання усього або частини Замовлення.

3.1.5 На вимогу Покупця перевести на баланс на Сайті або повернути авансовий платіж за Товар, який не було передано внаслідок часткового або повного невиконання Замовлення, за Товар, який було повернуто Продавцю і отримано ним відповідно до «Положення про гарантію та повернення товарів, поставлених Магазином автозапчастин «TEHNO-BOX» (Додаток №1), а також за Товар, який не передано у строк згідно п. 2.4.2.

3.1.7. На прохання Покупця здійснювати відправку Товару по території України транспортними компаніями, страхування Товару за вказівкою Покупця.

3.1.8. Надавати Покупцю звітні документи згідно чинного законодавства України, щодо здійснення торгівельної операції.

3.2. Продавець має право:

3.2.1. До моменту надходження 100% авансового платежу не розпочинати виконання Замовлення.

3.2.2. У разі відмови Покупця від прийняття Товару належної якості, вимагати прийняти Товар, або відмовитись від даного Договору та стягнути компенсацію за рахунок авансового платежу в розмірі 50% від вартості неприйнятого Товару на відшкодування збитків.

3.2.3. Реалізувати Товар іншим особам і повернути авансовий платіж Покупцю тільки після реалізації Товару за винятком суми компенсації збитків, якщо протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту надходження Товару на склад Продавця, Покупець не прийняв Товар

3.2.4. Не задовольняти претензії Покупця стосовно відповідності Товару автомобілю у випадках, коли на автомобіль встановлено нестандартне устаткування або агрегати, коли автомобіль переобладнано поза спеціалізованим СТО, або у випадку підбору покупцем Товару по заміні з оригінального Коду (кросуванням).

3.2.5. У разі недотримання умов повернення Товару, не задовольняти претензії стосовно Товару, що повертається Продавцю.

3.2.6. Не задовольняти претензії стосовно заподіяних пошкоджень Товару під час його перевезення транспортною компанією на адресу Покупця.

3.2.7. Не задовольняти претензії Покупця стосовно невідповідності Товару і змісту видаткової накладної, невідповідності асортименту, комплектності, якості, а також кількості Товару, якщо Покупець не поінформував Продавця про виявлену невідповідність в ході передачі-приймання: негайно - при отриманні Товару в офісі продажу, або не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту отримання Товару у перевізника.

3.2.8. З моменту спливу основного строку, у разі неможливості виконання Замовлення з причин, які не залежать від Продавця, застосовувати додатковий строк виконання Замовлення, який становить не більше 30 (тридцяти) робочих днів, без погодження з Покупцем.

3.3. Покупець зобов'язаний:

3.3.1. Надати Продавцю копії свідоцтва про державну реєстрацію та свідоцтва про реєстрацію платника податку для підготовки звітних документів щодо здійснення торгівельної операції.

3.3.2. Мати на увазі, що найменування Товару не є його ідентифікаційною ознакою і ідентифікувати Товар виключно за Кодом згідно каталогу виробника при оформленні Замовлення та при підборі Товару.

3.3.3. Не здійснювати Замовлення без перевірки правильності Коду з інших джерел, якщо в ході підбору Товару виявлено декілька варіантів Кодів для одного і того ж Товару.

3.3.4. Відповідно до Замовлення сплатити за Товар.

3.3.5. У разі підбору Товару самостійно по заміні з оригінального Коду (кросуванням) Покупець несе особисту відповідальність за підбір Товару та його відповідність автомобілю.

3.3.6. Своєчасно відстежувати стан і хід виконання Замовлення, а також електронні повідомлення Продавця, на Сайті в «Особистому кабінеті».

3.3.7. Самостійно, на власний розсуд приймати рішення про страхування Товару, який підлягає відправленню транспортною компанією на адресу Покупця.

3.3.8. Прийняти Товар згідно із Замовленням відповідно до видаткової накладної за асортиментом, кількістю, комплектністю та якістю, виконаним повністю або частково, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту повідомлення про надходження Товару до офісу продажу або відправки на адресу Покупця.

3.3.9. Повідомити Продавця: негайно - при отриманні Товару в офісі продажу або не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту отримання Товару у перевізника, у разі виявлення невідповідності асортименту, комплектності кількості Товару, змісту видаткової накладної, а також неналежної якості (іржа, ушкодження, знос і т.і.), порушення тари (пакування) та інше.

3.3.10. У випадку відмови Покупця від прийняття Товару належної якості, у разі розірвання Договору, необґрунтованого неприйняття Товару, Покупець зобов’язаний здійснити відшкодування завданих збитків Продавцю за рахунок авансового платежу, та сплатити компенсацію в розмірі 50% від вартості Замовлення.

3.4. Покупець має право:

3.4.1. Вимагати повернення авансового платежу за Товар, або вимагати перенесення авансу на свій баланс на Сайті, за Товар який не було передано Покупцю в наслідок анулювання Замовлення, або часткового виконання, за Товар який був повернутий Продавцю і отриманий ним згідно з «Положенням про гарантію та повернення товарів, поставлених Магазином автозапчастин «TEHNO-BOX» (Додаток №1), за Товар який не передано у строк згідно п. 2.4.2.

3.4.2. Необхідні зміни у Замовлення вносити до початку його виконання Продавцем.

3.4.3. Звертатися з гарантійними та рекламаційними претензіями, згідно з «Положенням про гарантію та повернення товарів, поставлених Магазином автозапчастин «TEHNO-BOX» (Додаток №1), стосовно Товару, що був переданий Продавцем.

4. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

4.1. Загальна ціна Замовлення визначається, як сума цін кожного з найменувань Товару відповідно до умов Замовлення.

4.2. Ціни за Товар вказані на Сайті.

4.2.1. Ціни визначені згідно Інкотермс 2010 (самостійного вивозу з офісу продажу, де оформлювалося Замовлення) на умовах «Франко завод».

4.2.2. Продавець може надавати знижки Покупцю у вигляді відповідного рівня цін згідно Таблиці знижок та інших обставин на власний розсуд.

4.2.3 Кожен Покупець ідентифікується на Сайті за персональним обліковим записом, відображаються ціни згідно наданого йому рівня цін.

4.3. Оплата за Товар здійснюється на підставі Замовлення або рахунків Продавця безготівковим розрахунком у гривнях.

4.4. Повернення Покупцю авансового платежу або його частини здійснюється на підставі його заяви у випадках визначених цим Договором.

4.5.Покупець сплачує вартість доставки при отриманні Товару транспортною компанією, згідно декларації перевізника в пункті призначення (отримання) та пеню за зберігання при виникненні підстав для нарахування такої пені.

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ.

5.1. Товар який відповідає за якістю обраній Покупцем категорії згідно з п. 2.6.1., Продавець передає Покупцю.

5.2. Покупець перевіряє якість Товару під час його передачі-прийняття, за винятком прихованих дефектів.

5.3. Кожна з Сторін має право на проведення незалежної експертизи, у випадку незгоди Сторін щодо якості Товару, Витрати на проведення експертизи несе Сторона, яка замовляє таку експертизу.

6.ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

6.1. Для неоригінальних Товарів 14 (чотирнадцять) календарних днів, для оригінальних Товарів гарантійний строк складає 6 (шість) місяців, від дати отримання Товару Покупцем.

6.2. Гарантійними претензії з Умовами звернення, порядок заміни Товару та повернення зазначені у «Положенні про гарантію та повернення товарів, поставлених Магазином автозапчастин «TEHNO-BOX» (Додаток №1).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1.Відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідно до законодавства України.

7.2. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань повинна негайно сповістити про виникнення таких обставин другу Сторону, надати документи, що підтверджують наявність таких обставин видані уповноваженими на те органами. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо причина невиконання обов'язків є наслідок дії обставин непереборної сили, таких як: пожежа, воєнні дії або війна, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, дії або акти державної влади, обмеження експорту і імпорту, зміна митних правил та інші причини, що виникли незалежно від волі сторін, що уклали даний договір.

7.3. Зобов'язання Продавця вважаються виконаними належним чином, якщо Коди замовленого і переданого Товару співпадають або якщо інший Код поставленого Товару є офіційною заміною Коду виробником.

7.4.Товар може бути обмінений або повернутий Покупцю лише у випадках, визначених «Положенням про гарантію та повернення товарів, поставлених Магазином автозапчастин «TEHNO-BOX» (Додаток №1). При цьому Сторони погоджуються з наступним порядком повернення Товару Покупцю:

7.4.1. Обмін або повернення Товару Покупцем здійснюється лише в офісі Продавця.

7.4.2. З Продавцем повинні бути узгоджені термін повернення, спосіб та сума витрат Покупця що понесе Продавець пов'язаних з поверненням Товару.

7.4.3.Продавець має право відшкодувати покупцю витрати у зв'язку з поверненням Товару лише у тому розмірі, який Продавець вважатиме розумно виправданим і у випадку недотримання вищевказаної умови.

7.4.4. Відшкодуванню підлягають виключно витрати Покупця у зв’язку з поверненням Товару, який знаходиться на території України.

7.5.У випадку розірвання Договору з ініціативи Покупця або його відмови від отримання та Товару належної якості та необґрунтованого неотримання Товару, Сторони погоджуються з правом Продавця на компенсацію втрат, пов’язаних з виконанням Договору, за рахунок авансового платежу.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

8.1. Сторони повинні прийняти усі заходи стосовно вирішення розбіжностей та спорів які пов'язані з Договором, та які можуть виникати продовж виконання зобов’язань за Договором , шляхом переговорів. У разі якщо Сторони не дійшли до згоди всі суперечки підлягають розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ.

9.1. Договір дійсний з моменту підписання (акцептування) Сторонами.

9.2. Вимоги Покупця, пов'язані з усуненням порушень його умов, недоліків Товару, відшкодуванням збитків, розірванням Договору, тощо, передаються Продавцю у письмовій формі з додаванням документів, що обґрунтовують ці вимоги згідно з положеннями даного Договору.

9.5. У випадку здійснення Покупцем авансового платежу з метою поповнення балансу на Сайті до моменту фактичного підписання (акцептування) даного Договору, Сторони вважають, що оплата є акцептом Покупця з вимогами Договору, а сам Договір укладений з дати такої оплати.

9.6 Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну чинність і зберігаються у обох Сторін.

Расширенную информацию, Вы можете указать в ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ в личном кабинете. Для магазинов, столов заказов, СТО предоставляются специальные условия. Для их активации свяжитесь, пожалуйста, с менеджером после регистрации.

Если Вы не укажете логин, то для входа на сайт будет использоваться номер Вашего телефона, при условии, что Вы еще не использовали этот номер при регистрации у нас ранее.